Techninės charakteristikos

  

Ekoremos gaminama ekovata sertifikuojama Statybos Produktų Sertifikavimo Centre/ Sertifikato Nr. SPSC-9420/, VGTU termoizoliacijos institute bei Gaisrinių Tyrimų Centre.

ŽIŪRĖTI TERMOGRAFINIO TYRIMO ANALIZĘ (*.PDF- 645KB)

Lietuvos